MTHP4 MiniTouch – maksimalna visina ispisa do 2"

Opis

MiniTouch se kontrolira pomoću zaslona osjetljivog na dodir s ikonama. Ovaj uređaj se može kontrolirati pomoću mreže ili serijske veze. Može raditi sa glavama visine do 2" u kombinacijama od 0,5" do 2". Poslovi se mogu kreirati direktno na uređaju ili računalu. Mogućnosti ispisa: brojači, datum/vrijeme, fiksni tekst, oznake smjene, varijabilni bar kod, slike.

Mogućnost povezivanja za printanje podataka iz baze, npr. za adresiranje ili za printanje koda za nagradne igre.

Mogućnosti ispisa: brojači, datum/vrijeme, pomaknuti datumi, fiksni tekst, oznake smjene, varijabilni podaci, bar kod, 2D barkod, logotipovi, slike.

Područje primjene: idealno za printanje na kutije, adresiranje, tiskarska industrijsa, s novi solventnim tintama otvorena nova područja primjene – moguća montaža na razne pakirne strojeve i printanje na folije.

Slika

MTHP4 MiniTouch

Slika

Primjer ispisa datuma i serije

Video - MiniTouch montiran na traverzi:

Koristimo modernu infrastrukturu & tehnologiju

Odgovornost

Dinamičnost

Kreativnost

Kvaliteta