Mecal


Zoller Frohlich stroj za skidanje izolacije

Preše za zakivanje Mecal

Poluautomatske preše za zakivanje Mecal

Vidi više
Zoller Frohlich stroj za skidanje izolacije i zakivanje

Alati za zakivanje Mecal

Mini aplikatori za zakivanje el. završetaka – fastona: pneumatski, aplikatori sa bočnom dobavom fastona, evolution alati…


Vidi više

Koristimo modernu infrastrukturu & tehnologiju

Odgovornost

Dinamičnost

Kreativnost

Kvaliteta