Tekstilne trakice za deklaracije za odjeću


Mnoge tekstilne trakice nalaze se na odjeći i obući. Ako obratite pažnju na njih, mogu vam pružati korisne informacije o sastavu odjeće ili obuće, čuvanju, održavanju i slično.


Nudimo velik izbor tekstilnih trakica i specijalnih ribona koji su otporni na visoke temperature (npr. otporni na kuhanje). Tekstilne trakice i riboni mogu biti u različitim bojama.

Slika

Primjer printa na tekstilne trakice

Koristimo modernu infrastrukturu & tehnologiju

Odgovornost

Dinamičnost

Kreativnost

Kvaliteta