Print&Verify sistem

Print&Verify sistem – sistemi za serijalizaciju i optičku verifikaciju isprintanog sadržaja

Transportni sustav je podijeljen u 3 zone između senzora:

 • Zona printanja

 • Zona optičke verifikacije

 • Zona odbacivanja ili propuštanja ambalaže

 • Mogućnost montaže senzora za verifikaciju izdvajanja jedinice u spremnik za odbačenu ambalažu. Isti senzor se integrira sa softverom Pharma InkDraw

 • Mogućnost montaže dodatnih skenera za ručno skeniranje ambalaže

Slika

Print i verify sustav u radu

Softver Pharma InkDraw

Omogućava kreiranje poruka za ispis:

 • Generiranje 2D koda, GTIN, kontrolni broj, šarža, datum, logo itd.

 • Kvaliteta ispisanog koda valorizira se u stupnjevima od A do F, u softveru se automatski definira željena razina prolaznosti koda, kvaliteta ispisa koja ne zadovoljava željenu razinu optičke kvalitete inicira slanje signala za odbacivanje ambalaže

 • Softver sadrži Queue Management System – sustav koji utvrđuje poziciju svakog proizvoda unutar 3 zone na temelju broja proizvoda, brzine trake, dimenzija paketa itd. Ako se ne poklapa pozicija proizvoda, sustav se zaustavlja i isto se bilježi u bazu podataka

 • Softver ima mogućnost kreiranja korisničkih profila s opcijom Edit user – visitor, operater i admin (sustav dodatnih lozinki za administratora) u svrhu preciznog definiranja dopuštenih radnji za administratora, operatera ili posjetitelja

 • Nova verzija softvera ima Log in registar – pregled logiranja operatera za analizu rada pojedinog operatera

 • Softver ima mogućnost integracije s postojećim SAP/ERP/WMS sustavom kao i povezivanje s centralnim europskim hub-om za 2D kodove

 • Mogućnost prilagodbe softvera za preuzimanje radnih naloga iz postojećih sustava

 • U softveru postoji opcija - Process Control system – koja automatski kreira neispravan ispis bilo nasumično, bilo svakog drugog proizvoda, optički ga verificira u svrhu testiranja ispravnosti sustava
Pharma InkDraw softwer za print i verify sisteme

Područje primjene: farmacija, grane industrije koje zahtjevaju serijalizaciju proizvoda, odnosno optičku verifikaciju isprintanog sadržaja

Primjer Print&Verify sustava

Print i verify sistem u radu

Koristimo modernu infrastrukturu & tehnologiju

Odgovornost

Dinamičnost

Kreativnost

Kvaliteta