Rittmeyer - skidanje izolacije koaksijalnih kablova


BERI.CO.MAX V2

BERI.CO.MAX V2 je stroj za skidanje izolacije na velikim kablovima i namjenjena je za obradu koaksijalnih i visokonaponskih kablova od oko 1,0mm (0.04”) do 24,0mm (0.95”) (glava tipa K2) i za dužinu skidanja izolacije do 100 mm (3.94”). Ovaj stroj omogućava radni opseg koji je do sada jedinstven.

BERI.CO.MAX V2 – skidanje izolacije korugiranih koaksijalnih kablova i koaksijalnih kablova. Glava tipa K2 koristi glavu za skidanje izolacije sa 4 noža, gde su svi noževi na istoj liniji rezanja za točan isječak pod pravim kutem. Sa ovom glavom moguće je skinuti izolaciju:

  • Korugiranim koaksijalnim kablovima
  • “Sucoform” kablovima

BERI.CO.MAX V2 – Dizajniran za visokonaponske kablove

BERI.CO.CUT V2 je posebno dizajniran za obradu viskonaponskih kablova. HV kablovi su postali važna aplikacija za skidanja izolacije. Molimo Vas da provjerite našu specijalnu HV kablovsku uslugu za Vas. Proteklih godina smo obradili preko 200 različitih tipova visokonaponskih kablova.


Pošalji upit
BERI.CO.MAX V2


BERI.CO.FLEX

Rezna glava za skidanje izolacije, promjer kablova do 17 mm.


Pošalji upit
BERI CO FLEX


BERI.CO.MA

Vanjski promjer: do 9 mm

Dužina skidanja izolacije: do 40 mm


Pošalji upit
BERI CO MA


Koristimo modernu infrastrukturu & tehnologiju

Odgovornost

Dinamičnost

Kreativnost

Kvaliteta