Riboni – termalne trake za printanje na folije, deklaracije i pakirni film


Riboni njemačkog proizvođača CAB odlikuju se niskom cijenom i raznolikom primjenom. Dijele se na tri skupine:

  • Ribon na bazi voska (wax)
  • Ribon na bazi voska i smole (wax/resin)
  • Riboni na bazi smole (resin)

Riboni na bazi voska su najzastupljeniji jer nude dobre performanse po niskoj cijeni, a zadovoljavaju većinu potreba. Obični wax riboni lako otpuštaju tintu ali imaju labiju mehaničku otpornost. Kombinacijom smole i voska dobivaju se ribon trake koje daju fleksibilan otisak i otporan na vanjske utjecaje. Riboni na bazi smole otporniji su na ispiranje, kemijske i mehaničke utjecaje. Ribon na bazi smole koristi se kod najzahtjevnijih zahtjeva, npr. kada ispis mora biti otporniji na mehaničke utjecaje. Osim ribona za Cabove pisače, imamo u ponudi i ribone različitih proizvođača za Zebru, Eltron, Valentin, Avery,..

Slika

Primjer ribona

Koristimo modernu infrastrukturu & tehnologiju

Odgovornost

Dinamičnost

Kreativnost

Kvaliteta