Wezag strojevi i alati


UP14

UP14 je pneumatski alat za krimpanje pogodan za početnike. Razvijen je za manje i srednje količine, a omogućava mnoštvo aplikacija zbog brojnih mogućih promjenjivih setova.

Stroj je dizajniran s mehanizmom zatvaranja s opcijom korištenja nožne pedale tako da su ruke slobodne za umetanje konektora i žice.

UP 14 udovoljava EU-Smjernicama 2011/65/EU (RoHS 2) i CE.


Pošalji upit
UP14

UP35

UP35 je pneumatski stroj za krimpanje s paralelnim mehanizmom za zatvaranje za optimalnu sigurnost operatera. Zauzima malo prostora, teži 20 kg i ima T-ručicu za olakšani transport. Kao i UP14, UP35 ima sigurnosnu pedalu za slobodne ruke pri umetanju konektora i provodnika.

U svrhu brze i jednostavne zamjene adaptera, nisu potrebni alati. Radno područje operatera osvjetljeno je s LED-svjetlom.

Pneumatski paralelni stroj za krimpanje UP 35 udovoljava EU-Smjernicama 2011/65/EG (RoHS 2) i CE.


Pošalji upit
UP35

UP60

UP60 je sa silom krimpanja od 65 kN najsnažniji pneumatski stroj u našoj ponudi, dizajniran je za obradu električnih terminala presjeka do 120 mm2.

UP 60 zadovoljava ne samo svojim širokim područjem primjene, već nudi i primjenu adaptera koji se mogu zamijeniti bez korištenja alata. Tako promjena alata postaje jednostavna i štedi vrijeme.


Pošalji upit
UP60

Koristimo modernu infrastrukturu & tehnologiju

Odgovornost

Dinamičnost

Kreativnost

Kvaliteta